Balisa DATV 23 cm en proves

Avui he acabat i posat en marxa la balisa de 23 cm DATV.

QRG 1285 MHz
Modo MPG2.
SR: 4000
PW: 1,5 W
BW: 4MHz
Antena: Omni direccional Big Wheel 2dB
QTH: JN11CK02DK (horta Barcelona) Provisional
So: Música i veu sintètica.

Espero controls.

Estarà uns dies al meu QTH, després anirà a JN11BP Caldes. Per fer 2 o 3 setmanes de rodatge.
I si tot va bé, la portarem a Montjuïc un temps per fer proves de recepció per al Grup de Mataró.

Després és transformarà per sortir a 10450 MHz ATV Digital, per al nou projecte N2 (2017) Repe DATV Tibidabo.

De aquesta manera amb al mateix LNB es podria veure als dos canals (actual a 10420 analogic) i al nou 10450MHz DATV

Sort
Benjami EA3XU

DATV balisa E

  

DATV balisa W